Verzending & Retournering

VERZENDING

Vitamina werkt samen met Bpost om al haar verzendingen veilig en binnen de 2 werkdagen tot bij de klant te brengen.

Na het plaatsen van een bestelling zullen onze medewerkers hun uiterste best doen om de bestelling zo snel mogelijk voor te bereiden en vervolgens te laten afleveren door Bpost. Wij rekenen een gemiddelde van 2 werkdagen voor dit proces.

Wanneer een product niet op voorraad is, word dit in ons systeem aangegeven. Mocht de daadwerkelijke vooraad afwijken, van de op de website aangegeven voorraad, zullen wij contact met u opnemen om uw bestelling eventueel gedeeltelijk te leveren zodat u zo snel mogelijk van uw bestelling gebruik kunt maken. 

Bestellingen welke op zaterdag en zondag gebeuren, worden maandag verstuurd en heeft u dinsdag of ten laatste woensdag in huis.

Onze producten worden steeds veilig als pakketpost verstuurd. Dit om te garanderen dat er onderweg niets met uw bestelling kan gebeuren! Alle bestellingen komen inclusief een Track & Trace code die u van ons zult ontvangen via e-mail zodat u op elk moment uw status van verzending kunt raadplegen.

Verzendingskosten: 

België:

  • Gratis verzending vanaf een aankoopbedrag van 45 EUR exclusief BTW en kortingen
  • Bij aankoop minder dan 45 EUR is de verzendingskost 6,70 EUR (inclusief BTW)

Nederland:

  • Gratis verzending vanaf een aankoopbedrag van 70 EUR exclusief BTW en kortingen
  • Bij aankoop minder dan 70 EUR is de verzendingskost 7,50 EUR (inclusief BTW)
Wereldwijd:
  • Verzendingskost is 20,00 EUR

RETOURVOORWAARDEN

Herroepingsrecht van de consument bij overeenkomsten op afstand

De consument heeft bij een overeenkomst op afstand het recht aan de uitbater mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

De consument beschikt evenwel niet over het recht tot herroeping betreffende de levering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen verouderen, evenmin als betreffende de levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt en dat recht wil uitoefenen, moeten de goederen zich in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, in perfecte staat zijn en niet gebruikt zijn, en etiketten mogen niet zijn verwijderd.

De consument stuurt ze op zijn kosten terug via Bpost naar de BVBA “VITA MINA”, 8820 Torhout (België), Kwaplasstraat 71. Wij zullen de consument in dat geval binnen 30 dagen na terugzending terugbetalen.

Totstandkoming van de overeenkomst

De Klant kan in onze webwinkel afzonderlijke producten uit ons aanbod kiezen en deze in een elektronisch winkelmandje verzamelen door de knop “koop nu” aan te klikken.
Een voor de Klant bindende bestelling komt pas tot stand nadat de Klant (1) alle voor de totstandkoming van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, (2) heeft bevestigd van deze algemene verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en aanvaard, (3) de knop “betalen” heeft aangeklikt en de betalingsopdracht via de creditkaart door de kaart-uitgevende instelling werd aanvaard..

Totdat de Klant de knop “betalen” heeft aangeklikt, kan de Klant de bestelling en de gegevens bij de voorgenomen bestelling wijzigen. Alle informatie die door de Klant werd ingevoerd in het kader van de bestelling is bindend. De Uitbater kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst, wordt per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van de bestelling bezorgd. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van de bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Als de Klant niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van de bestelling en deze algemene voorwaarden heeft afgedrukt en/of elders heeft opgeslagen, raden wij aan die e-mail af te drukken en op te slaan.

De verkoop is pas definitief van zodra de bestelling door de Uitbater werd aanvaard en de Klant het volledige bedrag (inclusief verzendkosten) aan de Uitbater heeft overgeschreven conform de betalingsmethoden zoals aangeduid op de website. De vermelde verzendkosten in het winkelmandje werden berekend naar een adres in België. Verzendkosten naar een adres buiten België worden berekend na het ingeven van het leveringsadres.

Offertes gemaakt door ons in welke vorm dan ook zijn niet bindend voor de Uitbater en zijn slechts een uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen. De Uitbater behoudt zich het recht voor een bestelling van een Klant al dan niet te aanvaarden. De Uitbater is in het algemeen niet verplicht om een overeenkomst te sluiten en is gerechtigd om een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden de Uitbater op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst

Beschikbaarheid, levertijd van producten en eenzijdige beëindiging

Als bepaalde van de door de Klant bestelde producten op het tijdstip van bestelling niet meer leverbaar zijn, dan behouden wij ons het recht voor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk te aanvaarden of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

Als de bestelde producten beschikbaar zijn, bedraagt de termijn voor levering op het door de Klant aangegeven adres in een normale gang van zaken doorgaans twee werkdagen na ontvangst van de betaling van de bestelling.

De door de Uitbater opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de Klant nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ter Uitbaters’ laste of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Enkel in geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door de Uitbater en mits die werkelijk onredelijke laattijdigheid uitsluitend aan de Uitbater te wijten kan de verkoop geannuleerd worden en kan de Klant de uitvoering opschorten en de terugbetaling van de bestelling van de Uitbater terugeisen, zonder bijkomende kosten noch schadevergoeding.

De bezorging vindt alleen plaats binnen Europa. De Klant zorgt ervoor dat de bezorging op elk tijdstip kan gebeuren.

Nadat de bestelling drie keer werd aangeboden zonder ontvangst wordt ze teruggezonden naar het adres van de Uitbater te 8820 Torhout (België), Kwaplasstraat 71. De Klant kan de bestelling alsnog bekomen na aanvraag en betaling van de extra kosten.